Βάσεις Δεδομένων

Η εταιρεία μας αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές βάσεων δεδομένων στα πιο σύγχρονα και διαδεδομένα συστήματα βάσεων δεδομένων.

Κάθε βάση δεδομένων σχεδιάζεται πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας. Οχυρώνουμε κάθε εφαρμογή μας με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας δεδομένων.

Αναλαμβάνουμε monitoring, optimization, back-up & remote-backup σε συστήματα που ήδη λειτουργούν. Παρέχουμε λύσεις remote support.

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να διασυνδέσουμε και να αναβαθμίσουμε ακόμα και το πιο πολύπλοκο σύστημα.

 

Κάθε βάση δεδομένων σχεδιάζεται πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας. Οχυρώνουμε κάθε εφαρμογή μας με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας δεδομένων.

 

Αναλαμβάνουμε monitoring, optimization, back-up & remote-backup σε συστήματα που ήδη λειτουργούν. Παρέχουμε λύσεις remote support.

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να διασυνδέσουμε και να αναβαθμίσουμε ακόμα και το πιο πολύπλοκο σύστημα.